Top

Personel Şeçme ve Yerleştirme tamamen bir uzmanlık ve ileriyi planlama durumudur.Her işletmenin bir çekirdek kadrosu ve birde tamamlayıcı kadrosu vardır.

Günümüz şartlarında eleman sirkilasyonunu minimumda tutmakta bir uzmanlık durumudur.Bu değişen dinamiklerde personel şeçme ve yerleştirme çok önemli bir kıstas olmaktadır.Çekirdek kadro işletmede belirli bir dönemi geçirmiş, eğitimlerini almış hazır personeldir.Tamamlayıcı kadro ise ana kadro eğitimlerini tamamlamaya ve güven süreçini tamamlayan çalışan personeldir.

İlk işe başlamaya aday olan personelin tamamı ile iyi sentezlenip, kişilik durumunun ve özelliklerinin iyi anlaşılması gerekmektedir.Bu süreçte mesleki deneyiminin ölçülmesinden önce kişilik testlerinin yapılıp sonraki süreçte mesleki deneyimi test edilmelidir.

Kişilik testlerinde kişinin psikoljik durumu, hayata bakış açısı, insanlara bakış açısı ve potansiyelinin ne kadar kullanıldığı tespit edilmelidir.

Daha sonrada mesleki deneyimi çalışacak olan departman sorumlusu tarafından test edilmelidir.

Bu süreçten sonra başlayacak personelinde ilk gün ve ilk haftası çok önemlidir.İlk gün personelin kurumu tanıması ve yönetim ile tanıştırılması ve ilk hafta gerekli eğitimleri alması o personelin sürekliliği açısından önem arz etmektedir.

Mevcut olarak çalışan bir personelin terfi durumu ise sürekli işletme içinde yapılması personel çalışma sürekliliği için çok önemlidir.Kariyer planlama dediğimiz sistemde burda devreye girmektedir.

Bir personelin terfisi bir işletmeye % 10 yeni alınacal personele göre kr sağlamaktadır.Bu yüzden personel şeçme ve yerleştirme çok önemlidir.En kçük işletme değimiz 20-60 kişi çalışan bir işletmede dahi bu departmanda 2 kişi çalışması zorunludur.

İlk zamanlarda fazla personel gibi gözüksede, ilerleyen süreçte nasıl bir yükten nasıl ,bir giderden kurtulacağı gözükeyecektir.