Top

Otel fizibilite çalışmaları bir işletmenin geleceğini belirleyen ve detay gerektiren çalışmalar bütünüdür.Yeni açılacak, yeni konumlandırılacak veya işlemeyen bir işletmenin tekrar karlı hale getirlmesi için öncelikle yapılması gereken öncelikli konu fizibilite çalışmalarıdır.

Fizibilite muhakak uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.Kesinlikle bir ekip işidir.Yapılan bir fizibiltedeki yanılma payı % 5 – % 10 geçmemelidir.Aksi halde yanlış yatırım ve yanlış yönlendirilmeler sonucu karlılık oranlarının düşmesine sebebiyet verir.

Uygulanması gereken yol:

1.aşama : Yerin tespiti , konumu ve lokasyon algılanması,

2.aşama :Yerin ve işletmenin uyumluluğu,

3.aşama: Konseptin işletmeye uyumu

4.aşama :İşletmenin tüm gelir senaryoları ve gider senaryolarının raporlanması

5. aşama :Final olarak yorum .

Fizibilite çalışmalarındaki önemli konulardan biride, bu çalışmalar esnasında uygulanacak olan konsept, çalışan personel ve teknik alt yapının uyumluluk ve sonuç birleşkesidir.

Bu değerleri uluslar arası stnadart normları ile kıyaslayarak ülkemiz şartlarındaki doğru verilere çeşitli programlar aracılığı ile uyumuyoruz.Ve sonuçları gerçeğe çok yakın hale getirerek yatırımcıya fotoğrafın her yüzünü gösterebiliyoruz.

Her işletmede doğru yapılacak bir fizibilite, o işletmenin beş yılın garantiye alınmasını sağlar.Ekonomik şartların göz önünde bulundurularak yapılması gereken fiziblitedeki en önemli unsurlardan biride, swot analizinin fizibiliteye uyumlanabilmesidir.

Doğru fiziblite, doğru işletme eşittir, yüksek hizmet kalitesi ve yüksek karlılıktır.