Top

Otel bütçeleme, işletmenin başarının % 50 garantilemek demektir.Yorum ve senaryoları belirleyip, hedefi netleşmiş bir bütçe yapmak bir kademeyi geçmek demektir.

Sağlıklı bir bütçenin yapılması için iyi bir orkestra şefine ihtiya vardır, genellikle bu orkestr şefi Mali İşler Müdürü olmaktadır.Tüm departmanlar ile bütçeye başlangıç toplantısı yapılır ve herkesin aynı pencereden bakılarak ve bu işin neden yapılması gerektiği konusunda hem fikir kalınır.

Akabinde herkesin bir önceki yıl bütçe değerleri departman müdürlerine dağıtılarak bu yılki değerlerini revize etmelerini ve piyasa şartları göz önünde bulundurularak minumum % 10 olmak kaydı ile artış sağlanması istenir.

Departman müdürleride gider ve gelir analizlerini detaylı açıklamaları ile birlikte hazırlayarak mali işler müdürüne göndeririler, bu çalışmalar uniform sistem formatında konsolde edilerek bütçenin ana taslağı oluşturulur, ve genel müdüründe bulunduğu toplantılarda yorumlanır, son haline getirilir ve yönetim kuruluna sunularak onay alınır.

Burada önemli olan konu bütçe çalışmalarının son dakikalar sıkıştırılmaması, geniş bir zaman diliminde çok yorumlanarak yapılmasıdır.Ve herkesin bütçeye hakim olması için sürekli üzerinden geçilmelidir.

Bir diğer önemli olan hususta gider ve gelir departmanlarının bütçeye çok iyi konsantre edilmelidir.Aksi halde gerçekçi bir bütçe değil yapılması gerektiği için yapılan bir bütçe ortaya çıkar.

Bütçe bir çok yönetici için sıkıntılı ve tutturulması zor olan bir görevdir, bu formattan çıkarıp, istenilerek ve karşılığında neler alacağını anlatarak uygulanmalıdır.

Bütçe bir işletmenin gideceği limanı gösteren rotadır.Yönetim kurulu için ise yatırım formatını netleştiren bir araçtır.